Wektor

Firma Wektor na podstawie otrzymanych zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oferuje następujący zakres usług

 

ODBIÓR
ODPADÓW

Nasza firma posiada stosowne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów nr 8/2011 znak SN-6233.7.D.2011 z dnia 01.04.2011 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.  
Wystawiamy niezbędny dokument – kartę przekazania odpadu, która jest potwierdzeniem, o przekazaniu odpadu zgodnie z przepisami prawnymi.
Koszty odbioru odpadu ponosi jego wytwórca, za wyjątkiem oleju przepracowanego i akumulatorów.

Cena odpadu uzależniona jest od jego ilości, rodzaju, oraz odległości na trasie: Chorzów - miejsce odbioru - miejsce przeznaczenia.

Umówione indywidualne ceny zawierają koszty transportu, oraz zagospodarowania.

Odbioru dokonujemy na podstawie karty przekazania odpadu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

 

 

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

- ogólnospławnej
- sanitarnej
- deszczowej
- studzienek oraz wpustów ulicznych

Usługa czyszczenia kanalizacji wykonywana jest przy użyciu wysoko-wyspecjalizowanego samochodu wyposażonego w pompy o wysokiej wydajności ciśnienia roboczego. Używając szerokiej gamy głowic wysokociśnieniowych wykonujemy czyszczenia ogólnie dostępnych odcinków rurowych, usuwanie różnego rodzaju zatorów, które zakłócają przepływ ścieków, rozbijanie i wypłukiwanie osadów tłuszczowych, usuwanie piasków i innych osadów zalegających na dnie kanału.

CZYSZCZENIE I SERWIS
SEPARATORÓW

- substancji ropopochodnych
- instalacji deszczowych
- tłuszczu oraz skrobi
- osadników i piaskowników
- zbiorników retencyjnych
- serwis separatorów

Wszelkiego rodzaju usługi wykonujemy specjalistycznym sprzętem typu WUKO.
Prace związane z czyszczeniem separatorów wykonujemy kompleksowo, od wypompowania wszystkich komór, przepłukania filtra oraz separatora, po odbiór i transport odpadu do miejsca utylizacji.

ODBIÓR OLEJU
JADALNEGO

W związku z dynamicznym rozwojem firmy  poszerzyliśmy działalność o profesjonalny odbiór  i transport  zużytego oleju jadalnego. Dla Państwa wygody zużyte tłuszcze odbieramy „na telefon”  zapewniając klientom czyste i praktyczne pojemniki.

 

Chcesz skorzystać z usług Naszej Firmy?

Firma Wektor zajmuje się kompleksowymi usługami w zakresie odbioru oraz transportu odpadów niebezpiecznych 

 

Roman Nowak

czyszczenie separatorów
GSM: +48 533 225 667
E-MAIL: separatory@wektorsc.eu

Monika Chudak

specjalista d/s zagospodarowania odpadów
GSM: +48 504 167 752
E-MAIL: monika.chudak@wektorsc.eu