TRANSPORT
ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

 

Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych. Usługi realizujemy na podstawie umów, których wzory znajdują się na podstronie „Dokumenty”. Gwarantujemy bezpieczeństwo procesu odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych.

OFERTA TRANSPORTU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

USŁUGI WYKONYWANE ZAWSZE PROFESJONALNIE, BEZPIECZNIE
I NA CZAS

JAK
ZNAKOWAĆ
ODPADY

Specjalne zabezpieczenia i opakowania

Dokładne oznakowanie i identyfikacja

Zgodność z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa

JAK TRANSPORTUJEMY ODPADY NIEBEZPIECZNYE

Od roku 2011 nasza firma posiada stosowne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Skuteczna realizacja działań z zakresu odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wymaga szczególnej staranności w przygotowaniu i zabezpieczeniu odpadów do transportu. Nasza firma zajmuje się transportem odpadów do odpowiednich zakładów utylizacji materiałów niebezpiecznych. Realizując usługi transportu działamy na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Chorzów nr 8/2011 znak SN-6233.7.D.2011 z dnia 01.04.2011.

Odbiór materiałów niebezpiecznych wykonywany przez naszą Firmę realizowany jest w sposób bezpieczny dla środowiska z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja odbioru odpadu kończy się wystawieniem stosownego dokumentu – karty przekazania odpadu, który jest potwierdzeniem, o przekazaniu odpadu zgodnie z przepisami prawnymi.

  • Koszty odbioru odpadu ponosi jego wytwórca, za wyjątkiem oleju przepracowanego i akumulatorów.
  • Cena odpadu uzależniona jest od jego ilości, rodzaju, oraz odległości na trasie: Chorzów – miejsce odbioru – miejsce przeznaczenia.
  • Umówione indywidualne ceny zawierają koszty transportu, oraz zagospodarowania.
  • Odbioru dokonujemy na podstawie karty przekazania odpadu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

WZORY
UMÓW
I POZWOLENIA

Skontaktuj się

Skontaktuj się bezpośrednio ze specjalistą lub zostaw kontakt w formularzu kontaktowym.
Niezwłocznie oddzwonimy.

Specjalista d/s separatorów i obsługa klienta
Specjalista d/s zagospodarowania odpadów
Specjalista d/s obsługi bazy odpadów i opakowań BDO
Katarzyna Chudak
 +48 608 315 344
bdo@wektorsc.eu
Księgowość

Adres:

Godziny:

Regulaminy: