Dzień: 2021-11-17

Jak oznakować pojemniki do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z nowymi zasadami?

Odpady niebezpieczne przekazywane do transportu muszą być umieszczone w specjalnych przepisowych pojemnikach lub zbiornikach. Rodzaj zbiornika, podobnie jak sposób transportu, jest określony przepisami prawa. Za ich nieprzestrzeganie grozi kara finansowa. Odpowiedzialność spoczywa na odbiorcy odpadów, ale również na jednostce przekazującej je do transportu. Przekazując odpady niebezpieczne naszej firmie, zyskujesz pewność, ze będą one przewożone specjalnie przystosowanymi pojazdami, w przepisowy i bezpieczny dla środowiska sposób. Abyśmy mogli odebrać od ciebie pojemniki, wystarczy, że będziesz pamiętać o kliku prostych zasadach. Znakuj je we właściwy sposób, umieszczając dane na etykiecie. Jak to zrobić?