Wektor

Dzień: 2022-01-04

Transport odpadów niebezpiecznych

Dlaczego zamówić transport oleju przepracowanego?

Olej przepracowany jest substancja niebezpieczną dla środowiska. Poważnie zagraża w sposób potencjalny lub realny ludziom oraz zwierzętom. Z tego powodu jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych, które są objęte przepisami regulującymi sposoby ich magazynowania, transportowania i utylizacji. Właściciele firm generujących odpady olejowe stają zatem przed problemem obowiązkowego pozbywania się ich we właściwy sposób. Za niewłaściwe …

Dlaczego zamówić transport oleju przepracowanego? Read More »