Miesiąc: wrzesień 2022

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

Rtęć to metal ciężki, który wykazuje toksyczny wpływ na środowisko i organizmy żywe. Gromadzi się w łańcuchu pokarmowym i powoduje zaburzenia neurologiczne, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, oddziaływając na pamięć, zdolność do koncentracji nie tylko. Szczególnie negatywny wpływ wywiera na rozwój mózgu małego dziecka, a także na rozwój w życiu płodowym. Szkodliwe działanie rtęci na organizmy …

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi Read More »