Miesiąc: październik 2022

5 sposobów ponownego wykorzystania zużytych olejów gastronomicznych

Zużyty olej z frytownicy to odpad niebezpieczny, którego nie możemy w żadnym wypadku wylać do kanalizacji. Jeśli jednak odpowiednio się go przetworzy, taki olej może stać się cennym surowcem. Można to wykonać na kilka różnych sposobów. Aby przekazać olej posmażalniczy do recyklingu w bezpieczny, przepisowy sposób, najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług renomowanego odbiorcy. Wyspecjalizowana …

5 sposobów ponownego wykorzystania zużytych olejów gastronomicznych Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zaczęła stawać się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w świadomości publiczną w połowie XX wieku. Obecnie odpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz zadań stojących przed przedsiębiorcami. Właściciele firm generujących szkodliwe odpady są obowiązani do prowadzenia stosownego ich rejestru (BDO) oraz do przekazywania odpadów do recyklingu lub …

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Read More »