Miesiąc: styczeń 2023

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

Tworzywa sztuczne są najtrudniejszą do zagospodarowania grupą odpadów, a jednocześnie mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Są to odpady rozkładające się przez długi czas, niszczące nasze otoczenie i stwarzające zagrożenie dla przyrody, zwierząt i ludzi. Są one wymagające również ze względu na ich ilość. Odpady tworzyw sztucznych powstają niemal w każdym sektorze gospodarki, a także …

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi Read More »

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę?

Odpady niebezpieczne są szkodliwe dla środowiska i kosztowne w utylizacji. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych oraz wszelkich szkodliwych substancji generowanych przez przedsiębiorstwo jest wskazane z różnych przyczyn. Jest przede wszystkim korzystne dla ekosystemu, ale również pozwala kreować pozytywny wizerunek firmy jako ekologicznej, a w wielu przypadkach również ograniczyć koszta produkcji m. in. poprzez ilość strat. Jak …

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę? Read More »