Dzień: 2023-11-20

Olej przepracowany – kluczowa rola systemu skupu i transportu

Olej przepracowany, klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, nabiera obecnie wartości dzięki procesom regeneracji i ponownego wykorzystania. Rośnie znaczenie procesu gromadzenia i transportowania tego surowca w kontekście jego recyklingu. Zbieranie i przewożenie odpadów olejowych jest objęte przepisami prawa określającymi sposoby dozwolonego postępowania z niebezpiecznymi odpadami. Znaczenie efektywnego systemu skupu Olej przepracowany musi zostać oddany do recyklingu w …

Olej przepracowany – kluczowa rola systemu skupu i transportu Read More »