BDO – kto musi się zarejestrować?

Baza Danych Odpadowych ma celu zbierać i udostępniać w jednym miejscu  informacje o gospodarce odpadami, w tym odpadami produktowymi i opakowaniowymi. Baza zaczęła oficjalnie działać w 2020 roku i od tego momentu poszczególne podmioty gospodarcze muszą być w niej rejestrowane. Obowiązek złożenia wniosku rejestracyjnego jest uzależniony od obszaru i zakresu działalności przedsiębiorstwa. Kto dokładnie musi rejestrować się w BDO, a kto jest z tego obowiązku zwolniony?

Powstanie Bazy Danych Odpadowych ma na celu ulepszenie gospodarowania odpadami i ochronę przyrody dzięki kontroli nad podmiotami generującymi odpady, obowiązanymi do prawidłowego nimi gospodarowania. Rejestr przedsiębiorstw wytwarzających odpady ma ostatecznie przyczynić się przede wszystkim do ochrony prze powstawaniem nielegalnych wysypisk śmieci, zaśmiecania lasów, rzek i różnorodnych obszarów narażonych na nielegalne pozostawianie odpadów.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO?

System BDO działa w całości online. Należy dokonać w nim rejestracji, a następnie składać roczne sprawozdania z wytwarzanych odpadów. Obowiązek ustawowy rejestracji w Bazie spoczywa na przedsiębiorcach, którzy podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej wytwarzają odpady lub prowadzą ich ewidencję. Są nim obarczone przedsiębiorstwa produkujące opakowania lub pakujące w nie swoje produkty. Dotyczy on również wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających na rynek opony, baterie lub akumulatory, smary przemysłowe, urządzenia elektryczne lub elektroniczne czyli przyszłe elektrośmieci. Rejestracja jest zatem obowiązkowa w przypadku wszystkich podmiotów generujących w trakcie swojej działalności odpady uciążliwe dla środowiska.

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji?

Rejestracja w Bazie Danych Odpadowych jest jednak dodatkowo zależna od lokalizacji oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a także od typu i ilości generowanych odpadów, które podlegają składowaniu. Wymienione czynniki mogą wpłynąć na obowiązek dokonania wpisu w Systemie i wykluczyć go. Nawet jeśli firma generuje odpady, może się okazać, że nie musi być rejestrowana w BDO. Z obowiązku zwolnione są na przykład firmy, które wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych. Rejestracji nie podlegają małe firmy prowadzące działalność biurową lub inną drobną działalność, wytwarzające odpady o charakterze zbliżonym do odpadów generowanych w gospodarstwach domowych. Rejestracja nie dotyczy też zużytego sprzęt elektronicznego i elektrycznego niezawierającego składników niebezpiecznych, czyli na przykład zużytych tonerów z drukarek czy czajników elektrycznych. Z obowiązku zwolnieni są rolnicy prowadzący gospodarstwa poniżej 75 hektarów oraz właściciele sklepów pakujących produkty w opakowania podlegające recyklingowi. W rejestrze nie znajdziemy również firm, które są w stanie samodzielnie transportować własne odpady w warunkach zgodnych z przepisami prawa.

Więcej tekstów: