Bezpieczny transport odpadów olejowych – dlaczego jest tak ważny?

Do odpadów olejowych zaliczamy wszelkie zużyte oleje pochodzące z przemysłu samochodowego, produkcyjnego, stoczniowego, czy też z gastronomi – i nie tylko. Każdy olej, którego skład uległ zmianie na skutek eksploatacji lub starzenia stanowi substancję potencjalnie bądź realnie zagrażająca środowisku. Przekazanie groźnych odpadów wyspecjalizowanej jednostce nie tylko oddala od ich właściciela widmo finansowej kary, ale również gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Oddając do magazynu firmy Wektor, masz pewność, że będzie on właściwie przechowywany, transportowany oraz poddany utylizacji bądź unieszkodliwieniu – tak, by nie zagrażał ludziom, zwierzętom ani środowisku naturalnemu.

Świadomość zagrożeń, jakie stanowią dla środowiska odpady, w tym przede wszystkim te zaliczane do grupy niebezpiecznych, to ważny aspekt funkcjonowania dużych i małych przedsiębiorstw. Nowoczesna firma to taka, która troszczy się nie tylko o własny zysk, ale również dobro ogólne, w tym pracowników, regionu, a nawet całego ekosystemu. Jeśli jesteś właścicielem firmy z branży produkcyjnej, warsztatu samochodowego czy gastronomicznej – spoczywa na tobie spora odpowiedzialność. Generowanie dużych ilości odpadów olejowych jest potencjalnie ogromnym dla środowiska.

Dlaczego odpady olejowe są tak groźne?

Skład oleju, który uległ zużyciu bądź był prze długi czas przechowywany, nie jest już taki sam jak na początku. Na skutek eksploatacji bądź starzenia dochodzi w nim do przemian. Po zużyciu pozostają w nim głównie chemiczne dodatki, polepszacze dodawane przez producentów dla poprawy właściwości oleju, nie zaś składniki mineralne. W składzie dochodzi do zmian, na skutek których może dojść do wytworzenia toksycznych substancji chemicznych.

Po przedostaniu się takiego oleju do gleby mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych, a następnie do zatrucia zwierząt, roślin oraz ludzi toksycznymi substancjami. Ponadto odpady olejowe są szkodliwe ze względu na swoją konsystencję i właściwości fizyczne. Olej po wylaniu do kanalizacji może zapychać rury, doprowadzając do awarii. Z tych względów w żadnym wypadku nie można pozbywać się go tak jak innych niegroźnych płynnych substancji.

Co zyskujesz, przekazując olej przepracowany firmie Wektor?

Za przekazanie odpadu do utylizacji bądź unieszkodliwienia odpowiada w świetle prawa jego właściciel, czyli jednostka, która go wygenerowała. Przedsiębiorca przekazujący odpad niebezpieczny wyspecjalizowanej firmie pozbywa się w znacznej mierze odpowiedzialności, która na nim spoczywa. Jedynym jego obowiązkiem jest w tym wypadku weryfikacja odbiorcy pod kątem posiadanych uprawnień. Przekazując przepracowany olej naszej firmie, masz pewność, że będzie on właściwie zmagazynowany, przetransportowany oraz poddany regeneracji bądź unieszkodliwieniu. Działamy na podstawie niezbędnych zezwoleń i licencji, dzięki którym, nasza praca jest zgodna z Polskim prawem. Wszystkie procesy związane z zagospodarowaniem przekazanych nam odpadów olejowych są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Na naszej stronie można zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi decyzje wydane przez odpowiednie organy o zezwoleniu na gospodarowanie, transport oraz przetwarzanie odpadów.

Więcej tekstów: