Wektor

Odpady Niebezpieczne

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

Tworzywa sztuczne są najtrudniejszą do zagospodarowania grupą odpadów, a jednocześnie mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Są to odpady rozkładające się przez długi czas, niszczące nasze otoczenie i stwarzające zagrożenie dla przyrody, zwierząt i ludzi. Są one wymagające również ze względu na ich ilość. Odpady tworzyw sztucznych powstają niemal w każdym sektorze gospodarki, a także …

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi Read More »

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę?

Odpady niebezpieczne są szkodliwe dla środowiska i kosztowne w utylizacji. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych oraz wszelkich szkodliwych substancji generowanych przez przedsiębiorstwo jest wskazane z różnych przyczyn. Jest przede wszystkim korzystne dla ekosystemu, ale również pozwala kreować pozytywny wizerunek firmy jako ekologicznej, a w wielu przypadkach również ograniczyć koszta produkcji m. in. poprzez ilość strat. Jak …

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę? Read More »

Globalne ocieplenie – przyczyny zmian klimatu

Klimat Ziemi się zmienia, a skutki tej zmiany widać na całym świecie. Od czasu rewolucji przemysłowej ilość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła o 40%. Wzrost ten został spowodowany przez ludzi spalających paliwa kopalne, wycinających drzewa i produkujących odpady. Gazy cieplarniane, które są wynikiem tych działań, rozgrzały naszą planetę i nadal będą to robić, chyba że …

Globalne ocieplenie – przyczyny zmian klimatu Read More »

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o zużytym oleju spożywczym

Zużyty olej spożywczy stanowi pożądany surowiec ze względu na możliwości jego przetwarzania i ponownego wykorzystania. Niestety niektóre firmy gastronomiczne nie stosują najlepszych praktyk w zakresie jego utylizacji. Czy można użyć klika razy tego samego oleju do smażenia? Jak rozpoznać, że olej jest zużyty i co zrobić z odpadem? Co można skategoryzować jako zużyty olej gastronomiczny? …

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o zużytym oleju spożywczym Read More »

Odpady najbardziej niebezpieczne dla środowiska

Szkody, jakie każdego roku człowiek wyrządza środowisku na skutek swojej działalności, są bardzo poważne. W dużej mierze są one związane z odpadami niebezpiecznymi, które nie tylko zaśmiecają środowisko, ale również mogą być toksyczne i pod rożnymi względami szkodliwe. Aby znaleźć sposoby na ograniczenie owego zgubnego wpływu na środowisko, musimy w pierwszej kolejności dokładnie przyjrzeć się …

Odpady najbardziej niebezpieczne dla środowiska Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Przyszłość recyklingu – strategie, które mogą uratować Ziemię

By rozwiązać rosnący problem odpadów, nie wystarczy wrzucać puszek i butelek do kosza na śmieci i mieć nadzieję na poprawę sytuacji. Przyszłość Planety zależy od szerzenia ekologicznych nawyków, ale również wdrażania innowacyjnych technologii recyklingu. Jakie są najnowsze strategie przetwarzania odpadów i przystosowywania ich do ponownego użytku? Dziś omówimy wybrane z nich. Recykling przeszedł długą drogę …

Przyszłość recyklingu – strategie, które mogą uratować Ziemię Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zaczęła stawać się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w świadomości publiczną w połowie XX wieku. Obecnie odpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz zadań stojących przed przedsiębiorcami. Właściciele firm generujących szkodliwe odpady są obowiązani do prowadzenia stosownego ich rejestru (BDO) oraz do przekazywania odpadów do recyklingu lub …

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Read More »

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

Rtęć to metal ciężki, który wykazuje toksyczny wpływ na środowisko i organizmy żywe. Gromadzi się w łańcuchu pokarmowym i powoduje zaburzenia neurologiczne, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, oddziaływając na pamięć, zdolność do koncentracji nie tylko. Szczególnie negatywny wpływ wywiera na rozwój mózgu małego dziecka, a także na rozwój w życiu płodowym. Szkodliwe działanie rtęci na organizmy …

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi Read More »

Recykling odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to poważny problem w większości krajów rozwijających się, związany przede wszystkim z ich rosnącą ilością oraz z brakiem stosowania odpowiednich metod unieszkodliwiania. Odpady pochodzące z przemysłu mogą powodować zanieczyszczenie, szkodzić środowisku, a także zdrowiu ludzkiemu. Odpady przemysłowe to rosnący problem w wielu krajach, wynikający z powszechnego konsumpcyjnego stylu życia i sposobu, w jaki …

Recykling odpadów przemysłowych Read More »

Czym jest mikroplastik i jak szkodzi ekosystemowi?

Mikrodrobiny plastiku to małe cząstki tworzyw sztucznych, które są połykane przez zwierzęta morskie i trafiają do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Jest to stosunkowo nowy rodzaj zanieczyszczenia, który staje się coraz bardziej powszechny w środowisku. Pochodzi z różnych źródeł, takich jak odzież syntetyczna (włókna tkanin), kosmetyki (peelingi, pasty do zębów), produkty do higieny osobistej i nie tylko. …

Czym jest mikroplastik i jak szkodzi ekosystemowi? Read More »