Wektor

Odpady Niebezpieczne

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

Rtęć to metal ciężki, który wykazuje toksyczny wpływ na środowisko i organizmy żywe. Gromadzi się w łańcuchu pokarmowym i powoduje zaburzenia neurologiczne, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, oddziaływając na pamięć, zdolność do koncentracji nie tylko. Szczególnie negatywny wpływ wywiera na rozwój mózgu małego dziecka, a także na rozwój w życiu płodowym. Szkodliwe działanie rtęci na organizmy …

Niebezpieczna rtęć – zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi Read More »

Recykling odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to poważny problem w większości krajów rozwijających się, związany przede wszystkim z ich rosnącą ilością oraz z brakiem stosowania odpowiednich metod unieszkodliwiania. Odpady pochodzące z przemysłu mogą powodować zanieczyszczenie, szkodzić środowisku, a także zdrowiu ludzkiemu. Odpady przemysłowe to rosnący problem w wielu krajach, wynikający z powszechnego konsumpcyjnego stylu życia i sposobu, w jaki …

Recykling odpadów przemysłowych Read More »

Czym jest mikroplastik i jak szkodzi ekosystemowi?

Mikrodrobiny plastiku to małe cząstki tworzyw sztucznych, które są połykane przez zwierzęta morskie i trafiają do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Jest to stosunkowo nowy rodzaj zanieczyszczenia, który staje się coraz bardziej powszechny w środowisku. Pochodzi z różnych źródeł, takich jak odzież syntetyczna (włókna tkanin), kosmetyki (peelingi, pasty do zębów), produkty do higieny osobistej i nie tylko. …

Czym jest mikroplastik i jak szkodzi ekosystemowi? Read More »

odbiór odpadów niebezpiecznych

Różne rodzaje odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne to szerokie pojęcie, które obejmuje szeroki zakres materiałów, w tym chemikalia, materiały radioaktywne i odpady przemysłowe. Ważne jest, aby znać zagrożenia związane z tymi rodzajami odpadów i ich wpływ na środowisko. Odpady niebezpieczne to obszerna kategoria. Można podzielić je na różne typy w oparciu o ich toksyczność i reaktywność. Istnieje pięć głównych rodzajów …

Różne rodzaje odpadów niebezpiecznych Read More »

Recykling przyszłości – nowe życie odpadów tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych to świetny sposób na ochronę środowiska. Możemy ponownie wykorzystać produkty z tworzyw, nadając im drugie życie, na przykład przetwarzając je na plastikowe butelki, opakowania, pojemniki kuchenne, zabawki i wiele innych produktów. Możemy również poddać recyklingowi tworzywa sztuczne, przekształcając je w nowe produkty o właściwościach zbliżonych do ich pierwotnej postaci. Na czym polega …

Recykling przyszłości – nowe życie odpadów tworzyw sztucznych Read More »

Plastikowe słomki i inne odpady tworzyw – czego jeszcze o nich nie wiesz?

Produkcja tworzyw sztucznych jest głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska i ma znaczący wpływ na ekosystem. Na czym dokładnie polega recykling plastikowych odpadów? Czy papierowe słomki do napojów faktycznie są bardziej eko od tych z tworzywa? Odpowiadamy na popularne pytania dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych. Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii wciąż stosunkowo niewiele osób ponownie używa …

Plastikowe słomki i inne odpady tworzyw – czego jeszcze o nich nie wiesz? Read More »

Zanieczyszczenie mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych jako globalny problem

Plastik to sztuczny materiał, który jest używany w wielu produktach od połowy XX wieku. W ostatnich dziesięcioleciach bardzo zyskał na popularności. Odpady tworzyw sztucznych stanowią jednak poważne zagrożenie dla ekosystemu, w tym dla mórz i oceanów. Ulegają rozkładowi setki lat, zalegając na dnie zbiorników wodnych. Trafiają z rzek do mórz i oceanów, zakłócając ekosystem. W …

Zanieczyszczenie mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych jako globalny problem Read More »

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami

Sztuczne tworzywa posiadają wiele zalet i są powszechnie wykorzystywane w produkcji. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną rzeczywistość. Jednocześnie plastik jest też jednak obciążeniem dla środowiska, a jego odpady zalegają setki lat na wysypiskach. Przedsiębiorcy powinni aktywnie ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez recykling i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. …

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami Read More »

BDO – kto musi się zarejestrować?

Baza Danych Odpadowych ma celu zbierać i udostępniać w jednym miejscu  informacje o gospodarce odpadami, w tym odpadami produktowymi i opakowaniowymi. Baza zaczęła oficjalnie działać w 2020 roku i od tego momentu poszczególne podmioty gospodarcze muszą być w niej rejestrowane. Obowiązek złożenia wniosku rejestracyjnego jest uzależniony od obszaru i zakresu działalności przedsiębiorstwa. Kto dokładnie musi rejestrować …

BDO – kto musi się zarejestrować? Read More »

Obowiązki związane z rejestracją w BDO

Baza Danych Odpadowych BDO jest to internetowy rejestr firm, które wytwarzają produkty, produkty w opakowaniach bądź też wytwarzają odpady lub nimi gospodarują.  Wszystkie powyższe podmioty zgodnie z ustawą są obowiązane do rejestracji w systemie BDO. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach, jeśli profil ich działalności podlega pod wpis w BDO? W jaki sposób poradzić sobie z …

Obowiązki związane z rejestracją w BDO Read More »