Wektor

Odpady Niebezpieczne

Czemu służy rejestracja w Bazie Danych Odpadowych BDO?

Baza Danych Odpadowych, czyli BDO, to narzędzie stworzone w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji na temat produkcji, przemieszczania oraz zagospodarowania odpadów w Polsce. Rejestracja w BDO jest obowiązkowa dla wielu przedsiębiorców i ma to duże znaczenie dla ochrony środowiska oraz zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami. Czym jest Baza Danych Odpadowych? Baza Danych Odpadowych to system, …

Czemu służy rejestracja w Bazie Danych Odpadowych BDO? Read More »

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia

Wody powierzchniowe są kluczowymi elementami naszego środowiska naturalnego. Rzeki, jeziora, stawy, zbiorniki retencyjne stanowią cenne zasoby wody, tworzą naturalne środowisko życia wielu organizmów, a także stanowią miejsca wypoczynku i rekreacji. Niestety zanieczyszczenia wody są obecnie jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, z którymi mierzą się kraje wysokorozwinięte i rozwijające się. W niniejszym artykule omówimy najczęstsze przyczyny …

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia Read More »

Rodzaje odpadów niebezpiecznych i ich charakterystyka

Odpady niebezpieczne to materiały, które są szkodliwe dla środowiska i wymagają szczególnych środków ostrożności w składowaniu oraz usuwaniu. Wyróżnia się wiele ich rodzajów. Różnią się one między sobą właściwościami i sposobami postępowania. Szczególną grupę stanowią odpady olejowe, do których zaliczamy olej przepracowany pochodzący z różnych gałęzi przemysłu, silnikowy, przekładniowy i nie tylko. Wyróżniamy jednak również …

Rodzaje odpadów niebezpiecznych i ich charakterystyka Read More »

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

Tworzywa sztuczne są najtrudniejszą do zagospodarowania grupą odpadów, a jednocześnie mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Są to odpady rozkładające się przez długi czas, niszczące nasze otoczenie i stwarzające zagrożenie dla przyrody, zwierząt i ludzi. Są one wymagające również ze względu na ich ilość. Odpady tworzyw sztucznych powstają niemal w każdym sektorze gospodarki, a także …

Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi Read More »

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę?

Odpady niebezpieczne są szkodliwe dla środowiska i kosztowne w utylizacji. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych oraz wszelkich szkodliwych substancji generowanych przez przedsiębiorstwo jest wskazane z różnych przyczyn. Jest przede wszystkim korzystne dla ekosystemu, ale również pozwala kreować pozytywny wizerunek firmy jako ekologicznej, a w wielu przypadkach również ograniczyć koszta produkcji m. in. poprzez ilość strat. Jak …

Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę? Read More »

Globalne ocieplenie – przyczyny zmian klimatu

Klimat Ziemi się zmienia, a skutki tej zmiany widać na całym świecie. Od czasu rewolucji przemysłowej ilość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła o 40%. Wzrost ten został spowodowany przez ludzi spalających paliwa kopalne, wycinających drzewa i produkujących odpady. Gazy cieplarniane, które są wynikiem tych działań, rozgrzały naszą planetę i nadal będą to robić, chyba że …

Globalne ocieplenie – przyczyny zmian klimatu Read More »

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o zużytym oleju spożywczym

Zużyty olej spożywczy stanowi pożądany surowiec ze względu na możliwości jego przetwarzania i ponownego wykorzystania. Niestety niektóre firmy gastronomiczne nie stosują najlepszych praktyk w zakresie jego utylizacji. Czy można użyć klika razy tego samego oleju do smażenia? Jak rozpoznać, że olej jest zużyty i co zrobić z odpadem? Co można skategoryzować jako zużyty olej gastronomiczny? …

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o zużytym oleju spożywczym Read More »

Odpady najbardziej niebezpieczne dla środowiska

Szkody, jakie każdego roku człowiek wyrządza środowisku na skutek swojej działalności, są bardzo poważne. W dużej mierze są one związane z odpadami niebezpiecznymi, które nie tylko zaśmiecają środowisko, ale również mogą być toksyczne i pod rożnymi względami szkodliwe. Aby znaleźć sposoby na ograniczenie owego zgubnego wpływu na środowisko, musimy w pierwszej kolejności dokładnie przyjrzeć się …

Odpady najbardziej niebezpieczne dla środowiska Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Przyszłość recyklingu – strategie, które mogą uratować Ziemię

By rozwiązać rosnący problem odpadów, nie wystarczy wrzucać puszek i butelek do kosza na śmieci i mieć nadzieję na poprawę sytuacji. Przyszłość Planety zależy od szerzenia ekologicznych nawyków, ale również wdrażania innowacyjnych technologii recyklingu. Jakie są najnowsze strategie przetwarzania odpadów i przystosowywania ich do ponownego użytku? Dziś omówimy wybrane z nich. Recykling przeszedł długą drogę …

Przyszłość recyklingu – strategie, które mogą uratować Ziemię Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zaczęła stawać się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w świadomości publiczną w połowie XX wieku. Obecnie odpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz zadań stojących przed przedsiębiorcami. Właściciele firm generujących szkodliwe odpady są obowiązani do prowadzenia stosownego ich rejestru (BDO) oraz do przekazywania odpadów do recyklingu lub …

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Read More »