Wektor

Oleje Przepracowane

5 sposobów ponownego wykorzystania zużytych olejów gastronomicznych

Zużyty olej z frytownicy to odpad niebezpieczny, którego nie możemy w żadnym wypadku wylać do kanalizacji. Jeśli jednak odpowiednio się go przetworzy, taki olej może stać się cennym surowcem. Można to wykonać na kilka różnych sposobów. Aby przekazać olej posmażalniczy do recyklingu w bezpieczny, przepisowy sposób, najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług renomowanego odbiorcy. Wyspecjalizowana …

5 sposobów ponownego wykorzystania zużytych olejów gastronomicznych Read More »

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami

Sztuczne tworzywa posiadają wiele zalet i są powszechnie wykorzystywane w produkcji. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną rzeczywistość. Jednocześnie plastik jest też jednak obciążeniem dla środowiska, a jego odpady zalegają setki lat na wysypiskach. Przedsiębiorcy powinni aktywnie ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez recykling i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. …

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami Read More »

Bezpieczny transport odpadów olejowych – dlaczego jest tak ważny?

Do odpadów olejowych zaliczamy wszelkie zużyte oleje pochodzące z przemysłu samochodowego, produkcyjnego, stoczniowego, czy też z gastronomi – i nie tylko. Każdy olej, którego skład uległ zmianie na skutek eksploatacji lub starzenia stanowi substancję potencjalnie bądź realnie zagrażająca środowisku. Przekazanie groźnych odpadów wyspecjalizowanej jednostce nie tylko oddala od ich właściciela widmo finansowej kary, ale również gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Oddając do magazynu firmy Wektor, masz pewność, że będzie on właściwie przechowywany, transportowany oraz poddany utylizacji bądź unieszkodliwieniu – tak, by nie zagrażał ludziom, zwierzętom ani środowisku naturalnemu.