Czyszczenie i serwis separatorów, co powinieneś wiedzieć?

czyszczenie separatorów

Separator to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji. Ma za zadanie oddzielanie tłuszczów, ropy czy substancji ropopochodnych od pozostałych nieczystości. W trakcie użytkowania separatory wymagają czyszczenia i serwisowania dla zachowania efektywności. Na czym polegają te prace i jak często należy je przeprowadzać?

Separator oddziela określone substancje, jak ropa i pochodne czy też tłuszcze, od pozostałych nieczystości. Konieczność stosowania separatorów jest wprowadzona rozporządzeniem Ministra Środowiska i dotyczy wszystkich sytuacji, gdy stężenie zanieczyszczeń lekkich przekracza typowe wartości dla zwykłych ścieków. Separatory są zatem stosowane w gastronomii i przemyśle spożywczym – w barach i restauracjach, zakładach przetwórstwa mięsnego itp. (separatory tłuszczowe), a także na stacjach benzynowych czy parkingach (separatory ropopochodne).

Separatory służą do oddzielania nieczystości, jednak w trakcie użytkowania z czasem same ulegają zanieczyszczeniu. Należy pamiętać o ich profesjonalnym oczyszczaniu, ponieważ zaniedbania w tej kwestii będą prowadziły do stopniowego obniżania efektywności pracy separatora, a następnie mogą doprowadzić do zablokowania przepływu. To z kolei mogłoby nieść za sobą konieczność udrażniania sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo separatory należy obowiązkowo poddawać przeglądom i serwisowaniu.

Jak często czyścić i serwisować separatory?

Częstotliwość czyszczenia separatorów określa specjalistyczna firma na podstawie stopnia ich zanieczyszczenia. Uogólniając, można powiedzieć, ze zaleca się czyszczenie minimum raz do roku, przy czym termin drugiego czyszczenia ustala się zgodnie z wynikiem przeglądu eksploatacyjnego . Separatory powinny zostać poddane przeglądowi dwa razy do roku.

Dla separatorów powinno się założyć książeczkę konserwacji i odnotowywać w niej wykonane prace serwisowe, przeglądy oraz czyszczenia potwierdzone protokołem odbioru odpadów.

Czyszczenie separatorów sprzętem WUKO

Czyszczenie separatorów odbywa się z zastosowaniem sprzętu WUKO. Polega ono na wybraniu wydzielonych substancji lekkich oraz osadów poprzez wypompowanie zawartości oraz płukanie wnętrza separatora. Często konieczne jest do tego wyciągniecie filtrów.

Prace serwisowe wykonywane przez firmę Wektor są przeprowadzane na wszystkich rodzajach separatorów. Realizujemy je w sposób bezpieczny dla środowiska z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Realizujemy przeglądy i serwis separatorów , a także zapewniamy wystawienie stosownych dokumentów i aktualizację wpisów w kartach serwisowych. W czyszczeniu separatorów wykorzystujemy wyłącznie nowoczesne technologie i wysokiej jakości sprzęt WUKO. Realizujemy kompleksową usługę od wypompowania wszystkich komór, przez przepłukanie filtra oraz separatora, aż po odbiór oraz transport odpadu do miejsca utylizacji.

Dowiedz się więcej, sprawdź naszą usługę czyszczenia separatorówczyszczeniem kanalizacji przemysłowej, a także transportem odpadów niebezpiecznych.

Więcej tekstów: