Dlaczego zamówić transport oleju przepracowanego?

Transport odpadów niebezpiecznych

Olej przepracowany jest substancja niebezpieczną dla środowiska. Poważnie zagraża w sposób potencjalny lub realny ludziom oraz zwierzętom. Z tego powodu jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych, które są objęte przepisami regulującymi sposoby ich magazynowania, transportowania i utylizacji. Właściciele firm generujących odpady olejowe stają zatem przed problemem obowiązkowego pozbywania się ich we właściwy sposób. Za niewłaściwe postępowanie z olejem przepracowanym zagrażają finansowe kary. Co zrobić z odpadami? Na czym polega odbiór zużytego oleju oraz dlaczego warto zdecydować się na profesjonalną usługę?

Olej przepracowany to taki, który utracił swoje właściwości pierwotne. Nie nadaje się dłużej do zastosowania w roli, do której przeznaczył go producent. Na skutek użytkowania lub składowania doszło w nim do zmian powodujących, że skład takiego oleju może być odtąd toksyczny. Może zagrażać środowisku. Po przedostaniu się do wody lub na glebę, może doprowadzić do skażenia wód gruntowych, a co za tym idzie, następnie do zatrucia roślin, zwierząt i ludzi.

Olej przepracowany i przepisy prawne

Właściciele przepracowanego oleju, czyli jednostki, które go wyprodukowały, muszą przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie zbiórki i przeróbki olejów przepracowanych. Przedsiębiorstwa które wytwarzają, przechowują albo przetwarzają odpady, muszą zagwarantować właściwe warunki ich magazynowania, uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie, a także transport muszą się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów, o których można przeczytać więcej w artykuł na na naszym blogu – dowiedz się jak Oznakować Pojemniki Do Transportu Odpadów Niebezpiecznych Zgodnie Z Nowymi Zasadami.

Co dzieje się ze zużytym olejem po przekazaniu do utylizacji?

Dyrektywa EWG Nr 87/101/EEC z 1986 roku, która weszła w życie w 1990 roku, zaleca krajom Wspólnoty Europejskiej przeprowadzanie działań mających na celu powtórne wykorzystanie przepracowanego oleju. W tym celu musi być on poddany regeneracji i przystosowaniu do dalszego wykorzystania. Może też zostać poddany spalaniu w odpowiednich urządzeniach dla wykorzystania energii cieplnej, która powstanie podczas procesu. Spalanie w celu pozyskiwania energii cieplnej jest dobrą alternatywą zagospodarowania odpadów olejowych, a przy tym warto zauważyć, że koszty takiego procesu są wielokrotnie niższe od niepełnego systemu rerafinacji.

Jak przekazać olej przepracowany do utylizacji zgodnie z przepisami?

W jaki sposób możemy przekazać zużyty olej właściwej jednostce, by mieć pewność, ze zostanie zagospodarowany w  odpowiedni sposób? Oddając odpady wyspecjalizowanej firmie, masz pewność, ze zapewniasz odpowiedni transport oraz dalsze zagospodarowanie odpadu w sposób bezpieczny dla środowiska. Firma Wektor zapewnia niezbędne warunki przewozu odpadów olejowych.

Dysponujemy specjalnie przygotowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych samochodami ciężarowymi, transportowymi oraz ciągnikiem siodłowym z naczepą. Realizujemy usługi zgodnie z restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa transportu, na podstawie nadanych pozwoleń,jak również z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kosztów transportu oleju przepracowanego w naszej firmie nie ponosi wytwórca. Aby umówić odbiór, skontaktuj się z nami  i zapomnij o uporczywym problemie odbioru oleju.

Więcej tekstów: