Globalne ocieplenie – przyczyny zmian klimatu

Klimat Ziemi się zmienia, a skutki tej zmiany widać na całym świecie. Od czasu rewolucji przemysłowej ilość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła o 40%. Wzrost ten został spowodowany przez ludzi spalających paliwa kopalne, wycinających drzewa i produkujących odpady. Gazy cieplarniane, które są wynikiem tych działań, rozgrzały naszą planetę i nadal będą to robić, chyba że podejmiemy działania, aby temu zapobiec.

Zmieniający się klimat Ziemi

Z powodu działalności człowieka klimat ociepla się i zaburzony zostaje naturalny ekosystem. Aby uniknąć dalszego ocieplenia klimatu, należy na przestrzeni następnych dziesięcioleci ograniczać – i dążyć do zaprzestania działań takich jak zanieczyszczenie składowisk odpadami tworzyw sztucznych, zużycie paliw kopalnych czy wylesianie. Należy również również inwestować w alternatywne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. 


Dlaczego należy przejmować się globalnym ociepleniem? 


Globalne ocieplenie powinno niepokoić nas jako problem, który dotyka nas od początku rewolucji przemysłowej. Jego konsekwencje można będzie dostrzec z czasem w postaci ekstremalnych warunków pogodowych, niedoborów żywności i klęsk żywiołowych na rosnącą skalę.


Jakie działania wpływają na redukcję emisji gazów cieplarnianych?


Niektóre kraje podejmują kroki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Francja postawiła sobie za cel stworzenie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jest to nowy kierunek, który jest traktowany poważnie przez rządy i organizacje w wielu krajach świata. Z pomocą zielonych źródeł energii możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Odpady tworzyw sztucznych a efekt cieplarnianyInnym znaczącym działaniem jest recykling odpadów. Świat tonie w tworzywach sztucznych. Stanowią one problem dla środowiska, nie tylko dlatego, że rozkładają się setki lat, zaśmiecając obszary leśne, morza i oceany, a także zalegając na wysypiskach. Ich produkcja  znacząco zwiększa emisję dwutlenku węgla. Przewiduje się, że do 2050 roku tworzywa sztuczne wykreują emisję 56 gigaton gazów cieplarnianych. Dzieje się tak, ponieważ na każdym etapie cyklu życia plastiku emitowane są gazy cieplarniane. Ograniczenie zużycia wyrobów plastikowych oraz recykling odpadów tworzyw sztucznych mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie wydzielania szkodliwych gazów mających bezpośredni wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego.

Więcej tekstów: