Jak ograniczać ilość niebezpiecznych odpadów generowanych przez firmę?

Odpady niebezpieczne są szkodliwe dla środowiska i kosztowne w utylizacji. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych oraz wszelkich szkodliwych substancji generowanych przez przedsiębiorstwo jest wskazane z różnych przyczyn. Jest przede wszystkim korzystne dla ekosystemu, ale również pozwala kreować pozytywny wizerunek firmy jako ekologicznej, a w wielu przypadkach również ograniczyć koszta produkcji m. in. poprzez ilość strat. Jak wdrożyć dobre praktyki, by skutecznie zmniejszyć ilość niebezpiecznych odpadów wytwarzanych przez firmę w kliku krokach?

Można ograniczyć odpady niebezpieczne, koncentrując się na trzech podstawowych obszarach biznesowych, takich jak:

  • technologia, np. wymiana sprzętu, stosowanie nowocześniejszych rozwiązań,
  • konserwacja instalacji oraz maszyn w celu np. zapobiegania wyciekom,
  • produkcja, np. weryfikacja i aktualizacja stosowanych materiałów, wybieranie alternatywnych bezpiecznych surowców.

Metody takie jak usprawnienie, konserwacja lub wymiana sprzętu, zapewniają lepszą kontrolę nad wytwarzanymi materiałami i substancjami potencjalnie lub realnie zagrażającymi środowisku. Wybór bezpiecznych surowców do produkcji, w tym również do wytwarzania opakowań na swoje produkty, zapewnia ograniczenie ilości szkodliwych odpadów, które trafią w przyszłości do środowiska. Mowa tu przede wszystkim o odpadach tworzyw sztucznych, które są szczególnie problematyczne ze względu na bardzo małą biodegradowalność.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia pozytywnych zmian w obszarze produkcji jest kontakt z dostawcami w celu uzyskania informacji na temat alternatywnych materiałów i komponentów, które będą niebezpieczniejsze dla środowiska. Dobrym sposobem na nadążanie za innowacjami w zakresie ekologii może być również dołączenie do stowarzyszenia branżowego lub nawiązywanie kontaktów z podobnymi firmami, które już wdrażają rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Konkretne przykłady ograniczania odpadów niebezpiecznych

Sposoby ograniczania ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Twoją firmę obejmują podejmowanie takich kroków, jak:

  • wybieranie bezpiecznych lub mniej niebezpiecznych materiałów lub komponentów jako alternatywy dla obecnie używanych materiałów niebezpiecznych;
  • poprawa wydajności procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia ilości używanych materiałów i ilości wytwarzanych odpadów;
  • doskonalenie procedur kontroli jakości, aby zmniejszyć liczbę wadliwych produktów, które trzeba będzie wyrzucić, produkując w ten sposób odpad;
  • usprawnienie procesów czyszczenia sprzętu — lepsze, skuteczniejsze metody czyszczenia mogą ograniczyć jego częstotliwość i zakres czyszczenia, zmniejszając tym samym ilość potencjalnie szkodliwych ścieków oraz stosowanych detergentów;
  • segregowanie zużytych materiałów – niektóre z nich można będzie być może ponownie wykorzystać lub wysłać poza teren zakładu do recyklingu
  • zmiana procesów produkcyjnych, procedur, receptur dla wyeliminowania stosowania materiałów niebezpiecznych.

Więcej tekstów: