Jak oznakować pojemniki do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z nowymi zasadami?

Odpady niebezpieczne przekazywane do transportu muszą być umieszczone w specjalnych przepisowych pojemnikach lub zbiornikach. Rodzaj zbiornika, podobnie jak sposób transportu, jest określony przepisami prawa. Za ich nieprzestrzeganie grozi kara finansowa. Odpowiedzialność spoczywa na odbiorcy odpadów, ale również na jednostce przekazującej je do transportu. Przekazując odpady niebezpieczne naszej firmie, zyskujesz pewność, ze będą one przewożone specjalnie przystosowanymi pojazdami, w przepisowy i bezpieczny dla środowiska sposób. Abyśmy mogli odebrać od ciebie pojemniki, wystarczy, że będziesz pamiętać o kliku prostych zasadach. Znakuj je we właściwy sposób, umieszczając dane na etykiecie. Jak to zrobić?

Jako odbiorca niebezpiecznych odpadów z wieloletnim oświadczeniem na rynku, firma Wektor jest stale na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i wymaganiami. Dostosujemy naszą ofertę jak najlepiej do nowych standardów, aby zapewnić bezpieczny dla środowiska transport. W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). Nowe  Rozporządzenie Ministra Klimatu weszło w życie W dniu 01.01.2021r. W związku z nim wprowadziliśmy nowe zasady przyjmowania odpadów na nasz magazyn. Zgodnie z nimi na zbiornikach powyżej pięciu litrów należy umieszczać etykiety zawierające wymagane dane.

Etykieta musi mieć określane wymiary, być czytelna oraz powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, czyli odporna na warunki atmosferyczne. Treść etykiet i ich forma są dokładnie określone i nie mogą być przypadkowe. Wzór etykiety określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742). W jaki sposób przygotować etykietę?

Wytyczne dotyczące znakowania odpadów przyjmowanych przez magazyn firmy Wektor:

  • etykieta umieszczona na każdym pojemniku powyżej 5 l;
  • zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi;
  • wymiary etykiety:  150 mm szerokości i min. 210 mm wysokości;
  • napis na etykiecie: „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Jakie dane powinny znajdować się na etykiecie?

Każda etykieta na pojemniku zawierającym odpady niebezpieczne musi zawierać następujące  informacje:

• napis ODPADY NIEBEZPIECZNE;

• kodu odpadu;

• rodzaj magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka,;

• adres miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

W taki sposób przygotowane etykiety umieszczone na pojemnikach są podstawą do przyjęcia odpadów przez nasz magazyn. Należy przy tym również pamiętać, że  etykiety nie umieszcza się w przypadku gdy wytwórca odpadów wytwarza rocznie do 100 Mg innych niż niebezpieczne i do 1 Mg odpadów niebezpiecznych.

Więcej tekstów: