Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami

Sztuczne tworzywa posiadają wiele zalet i są powszechnie wykorzystywane w produkcji. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną rzeczywistość. Jednocześnie plastik jest też jednak obciążeniem dla środowiska, a jego odpady zalegają setki lat na wysypiskach. Przedsiębiorcy powinni aktywnie ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez recykling i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. Istnieją jednak również inne dodatkowe rozwiązania, które warto zastosować, by ograniczyć ilość wytwarzanych przez przedsiębiorstwo odpadów i ich negatywny wpływ na środowisko.

Tworzywa sztuczne to duży problem dla ekosystemu. Plastik jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zaśmiecania oceanów. Szacuje się, że w naszych oceanach znajduje się około 8 milionów ton plastiku, a rozkład takiej ilości tworzyw sztucznych może zająć nawet 1000 lat. Aby zmniejszyć wpływ plastiku na środowisko, powinniśmy zwiększać świadomość na temat tego, jak nimi gospodarować.

Gospodarowanie odpadami w firmie – obowiązujące przepisy

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy właściciele firm, niezależnie o sektora prowadzonej działalności, muszą zobowiązać się do zarządzania odpadami „bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; i bez negatywnego wpływu na tereny wiejskie lub miejsca szczególnego zainteresowania”. Obowiązek dotyczy zarówno właścicieli restauracji, firm budowlanych, instytucji publicznych, sklepów, przedsiębiorstw produkcyjnych i nie tylko.

Dyrektywa unijna wymaga również od przedsiębiorstw samodzielnego poddawania odpadów recyklingowi lub przekazywania ich do przetworzenia przez wyspecjalizowane podmioty.  Obowiązkiem firm jest także segregacja odpadów zgodnie z ich rodzajami.

Odpady generowane przez przedsiębiorstwa muszą być przetwarzane w odpowiednim systemie, a ich wytwórcy są o obowiązani do rejestracji swojej działalności w systemie BDO.

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w codziennym życiu, zarówno w firmie, jak i w domowych gospodarstwach. Najlepsze praktyki w zakresie ograniczania odpadów z tworzyw sztucznych to wdrażanie programów recyklingu, ograniczanie użycia jednorazowych tworzyw sztucznych oraz kupowanie produktów od firm stosujących praktyki przyjazne dla środowiska.

Więcej tekstów: