Obowiązki związane z rejestracją w BDO

Baza Danych Odpadowych BDO jest to internetowy rejestr firm, które wytwarzają produkty, produkty w opakowaniach bądź też wytwarzają odpady lub nimi gospodarują.  Wszystkie powyższe podmioty zgodnie z ustawą są obowiązane do rejestracji w systemie BDO. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach, jeśli profil ich działalności podlega pod wpis w BDO? W jaki sposób poradzić sobie z formalnościami?

Wniosek o rejestrację w BDO muszą składać podmioty wymienione w  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. O konieczności dopełnienia tego obowiązku decyduje obszar, w jakim prowadzona jest oraz zakres owej działalności.

Do rejestracji zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie, akumulatory, pojazdy, sprzęt elektroniczny lub elektryczny, importują lub produkują opakowania bądź towary w opakowaniach bądź też kupują je od firm z terytorium Unii Europejskiej.

Obowiązki podmiotów podlegających rejestracji w BDO

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą pod rejestrację BDO muszą uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Następnie w poszczególnych przypadkach należy dokonywać aktualizacji wpisu poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego, a w razie ustania działalności, złożyć wniosek o wykreślenie z Bazy. Przedsiębiorcy składają także w Systemie BDO sprawozdanie roczne za rok poprzedzający z wytworzonych odpadów. Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok należało złożyć według nowych zasad do 15 marca 2022 roku. Po złożeniu sprawozdania możliwa jest jego korekta, niezależnie o tego, czy ma ono status złożonego, czy zatwierdzonego.

Zleć formalności firmie Wektor

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą pod rejestrację w BDO mogą skorzystać z usług profesjonalnej firmy celem zapewnienia sobie kompleksowej usługi związanej z systemem BDO. Jeśli Twoja firma wytwarza odpady i chcesz mieć pewność prawidłowo złożonego wniosku lub sprawozdania, możesz powierzyć formalności firmie Wektor działającej w branży gospodarowania odpadami.

W ramach umowy zapewniamy złożenie wniosku w na rzecz Zleceniodawcy o wpis w Bazie Danych o Produktach i Odpadach oraz wniosków aktualizacyjnych. Oferujemy również przygotowywanie i składanie wniosków o kompletną rejestrację odbioru odpadu zawierającego założenie karty, korektę karty, zatwierdzenie karty potwierdzenie transportu. Przygotowujemy i składamy w Systemie, w imieniu Klienta, sprawozdania roczne za rok poprzedzający z wytworzonych odpadów. W celu zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług związanych z rejestracją i obsługą BDO zapraszamy do kontaktu telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na stronie.

Więcej tekstów: