Obowiązkowa rejestracja w BDO, co powinieneś wiedzieć

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. System powstał w celu usprawnienia gospodarowania odpadami w Polsce. Ma za zadanie zbierać informacje na ich temat i umożliwić gospodarowanie nimi. Taka ewidencja ma ograniczać problemy związane zanieczyszczeniem ekosystemu oraz przyczynić się do podniesienia poziomu recyklingu w kraju. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w BDO?

Baza Danych Odpadowych BDO to zintegrowany system teleinformatyczny, który został uruchomiony w ostatnich latach celem ewidencjonowania odpadów wytwarzanych w naszym kraju. Od 2018 roku w jego skład wchodzą Rejestr BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości, które zostały uruchomione od 1 stycznia 2020 roku. Założeniem systemu jest kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami w dziedzinie odpadów. Od chwili jego uruchomienia na przedsiębiorcach generujących odpady spoczywa obowiązek wpisu do rejestru, a także od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji oraz sprawozdawczości. Ustawa dopuszcza jednak pewne wyjątki. W jakich konkretnych przypadkach właściciel firmy jest zobowiązany do rejestracji w BDO?

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

Obowiązkowy wpis do Bazy Danych Odpadowych dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję. Obejmuje także właścicieli przedsiębiorstw wprowadzających na terytorium kraju produkty, które przyczyniają się do generowania odpadów w przyszłości. Zgodnie z przepisami są to produkty takie jak opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także produkty w opakowaniach. Wpisem do BDO są również obarczone przedsiębiorstwa wytwarzające bądź importujące opakowania. Obowiązek dotyczy również przedsiębiorstw kupujących opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Podsumowując, wpisu do BDO muszą dokonać przedsiębiorstwa:

  • wytwarzające odpady i prowadzące ich ewidencję,
  • wprowadzające na teren kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny, elektroniczny,
  • wytwarzające bądź importujące opakowania.

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z rejestracji w BDO?

Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki z obowiązku rejestracji. Poszczególne podmioty związane z rynkiem gospodarowania odpadami są z niego zwolnione. Przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie jest również obciążony obowiązkiem dokonania wpisu do BDO. Wpisowi nie podlegają między innymi osoby fizyczne ani jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz wykorzystujące odpady na własne potrzeby.

Są z niego zwolnieni posiadacze ziem, na których są stosowane są komunalne osady ściekowe przeznaczone do uprawy roślin na kompost, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Wpisu nie dokonują podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych ani jednostki transportujące wytworzone przez siebie odpady. Zwolnienie dotyczy też między innymi rolników wytwarzających odpady, gospodarujących na obszarach poniżej 75 ha. Istnieje jeszcze klika wyjątków, z którymi warto zapoznać się w razie braku pewności co do obowiązku rejestracji w systemie BDO.

Nie wiesz, jak prowadzić ewidencję?

Jesteś zobligowany do dokonania rejestracji w systemie BDO, a Twoja firma jest zobowiązana do ewidencjonowania odpadów? Masz obowiązek składania sprawozdań z zakresu wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi? Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, jak poradzić sobie z systemem BDO, nasza firma zrobi to za Ciebie kompleksowo. Podpisując umowę z firmą Wektor, masz pewność, ze nie poniesiesz odpowiedzialności karnej za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do systemu BDO.

Więcej tekstów: