ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

Od roku 2011 nasza firma posiada stosowne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT ODPADÓW
NIEBEZEPIECZNYCH

Od roku 2011 nasza firma posiada stosowne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Monika Chudak

Specjalista d/s zagospodarowania odpadów

 +48 504 167 752
 monika.chudak@wektorsc.eu

DZIAŁAMY W SPOSÓB GWARANTUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU ODPADÓW

TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych

Skuteczna realizacja działań z zakresu odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wymaga szczególnej staranności w przygotowaniu i zabezpieczeniu odpadów do transportu. Nasza firma zajmuje się transportem odpadów do odpowiednich zakładów utylizacji materiałów niebezpiecznych. Realizując usługi transportu działamy na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Chorzów nr 8/2011 znak SN-6233.7.D.2011 z dnia 01.04.2011.

Odbiór materiałów niebezpiecznych wykonywany przez naszą Firmę realizowany jest w sposób bezpieczny dla środowiska z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja odbioru odpadu kończy się wystawieniem stosownego dokumentu - karty przekazania odpadu, który jest potwierdzeniem, o przekazaniu odpadu zgodnie z przepisami prawnymi.

  • Koszty odbioru odpadu ponosi jego wytwórca, za wyjątkiem oleju przepracowanego i akumulatorów.
  • Cena odpadu uzależniona jest od jego ilości, rodzaju, oraz odległości na trasie: Chorzów - miejsce odbioru - miejsce przeznaczenia.
  • Umówione indywidualne ceny zawierają koszty transportu, oraz zagospodarowania.
  • Odbioru dokonujemy na podstawie karty przekazania odpadu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Nasza oferta obejmuje
odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym:

Odpady przemysłowe

Substancje ropopochodne

Farby i lakiery

Odpady tworzyw sztucznych

Odpady poprodukcyjne

Odpady łatwopalne

Akumulatory

Pełna rozpiska odbieranych odpadów znajduje się w dokumentach decyzyjnych na podstronie: 
Wzory umów i pozwolenia