Odpady tworzyw sztucznych – recykling i zagospodarowanie

Transport odpadów niebezpiecznych

Tworzywa sztuczne są obecne w naszej codzienności i rezygnacja z nich jest praktycznie niemożliwa. Mają one wiele zalet, przez co są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Są wygodne, praktyczne i mają dużo zastosowań. Często nie możemy ich niczym zastąpić. Należy jednak niestety pamiętać, że tworzywa sztuczne są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Ich odpady rozkładają się setki lat. Recykling tworzyw sztucznych to bardzo ważne zagadnienie, jeśli chodzi o ekologię i gospodarowanie odpadami.

Wykorzystanie tworzyw jest współcześnie powszechne i nieuniknione, a w wielu gałęziach wydaje się zjawiskiem naturalnym. Tworzyw niejednokrotnie nie możemy zastąpić zadym innym materiałem, który miałby podobne właściwości, jeśli chodzi chociażby o trwałość, plastyczność, lekkość, łatwość użycia czy przetwarzania.

Zgodnie z raportem Fundacji PlasticsEurope Polska odpady produktów z tworzyw sztucznych z samych tylko źródeł pokonsumenckich generuje się w skali roku w ilości ponad 1,5 mln ton. Niestety podstawowa zaleta tworzyw sztucznych, jaką jest trwałość, jest jednocześnie ich  podstawową wadą. Odpady tworzyw rozkładają się setki lat, co stanowi bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. Plastikowa butelka ulega naturalnemu zniszczeniu przed około 450 lat! Na szczęście tworzywa sztuczne są łatwe w recyklingu i można je przetwarzać wielokrotnie nawet do kilkunastu razy.

Metody zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych

Sztuczne tworzywa mają wysoką wartość kaloryczną, co oznacza, że można je poddawać przetworzeniu do postaci pierwotnej i otrzymać wysokiej jakości paliwa alternatywne, oleje napędowe i opałowe. W państwach członkowskich Unii Europejskiej odpady tworzyw sztucznych  podlegają zagospodarowaniu na trzy podstawowe sposoby, poprzez recykling, odzysk energii oraz składowanie.

Rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych

Wyróżniamy trzy rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych. Są to: recykling materiałowy, surowcowy oraz energetyczny. Poprzez recykling materiałowy należy rozumieć rozdrabnianie odpadów i poddawanie procesom oczyszczania w celu ich ponownego wykorzystania. Recykling surowcowy to termiczny rozkład odpadów lub rozkład na skutek działania reakcji chemicznych. W  procesie tym  otrzymuje się ciekłe węglowodory bądź gazy służące do produkcji nowych surowców. Recykling energetyczny to z kolei procesy spalania, półspalania i termolizy odpadów polimerowych. Recyklingowi energetycznemu poddaje się najczęściej odpady zanieczyszczone. Przekazanie odpadów tworzyw sztucznych profesjonalnej firmie gwarantuje ich właściwe wykorzystanie poprzez poddanie odpowiednim procesom ze względu na konkretny rodzaj odpadu.

Oddawanie odpadów sztucznych do recyklingu jest ważnym zadaniem, przed którym stoją współcześni przedsiębiorcy, ale także konsumenci. Sortując odpady i przekazując je do przetworzenia odpowiednim podmiotom, dbamy o wspólne dobro i dobro przyszłych pokoleń. Przetwarzanie tworzyw sztucznych pozwala na zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach, ograniczenie ilości opadów negatywnie wpływających na środowisko oraz oszczędzanie surowców i zasobów energetycznych.

Więcej tekstów: