Przyszłość recyklingu – strategie, które mogą uratować Ziemię

Transport odpadów niebezpiecznych

By rozwiązać rosnący problem odpadów, nie wystarczy wrzucać puszek i butelek do kosza na śmieci i mieć nadzieję na poprawę sytuacji. Przyszłość Planety zależy od szerzenia ekologicznych nawyków, ale również wdrażania innowacyjnych technologii recyklingu. Jakie są najnowsze strategie przetwarzania odpadów i przystosowywania ich do ponownego użytku? Dziś omówimy wybrane z nich.

Recykling przeszedł długą drogę od czasu, gdy zaczęło robić się o nim głośno. Dotarliśmy do momentu, gdy można poddać mu niemal wszystko, choć wiele innowacji wciąż jest jeszcze niewdrożonych i znajduje się na etapie badań. Fakt, że możliwe jest przetwarzanie wszystkich niemal materiałów, nie oznacza niestety, że tak się dzieje. Spory procent odpadów z tworzyw sztucznych nie zostaje poddanych recyklingowi dlatego, że większość zakładów recyklingu jest przystosowana wyłącznie do obsługi najpowszechniejszego rodzaju tworzyw sztucznych. W rezultacie  większość plastiku produkowanego każdego roku wciąż trafia na wysypiska śmieci, do spalarni lub niestety do mórz.

Nie tylko tworzywa sztuczne tracą drugie życie. Możliwości recyklingu nie są w pełni wykorzystywane również na przykład jeśli chodzi o to tekstylia czy produkty uboczne rolnictwa, a także beton czy inne materiały budowlane. Przyszłość utylizacji odpadów koncentruje się na znalezieniu sposobów na ponowne wykorzystanie jak największej ilości odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych z każdego zużytego produktu.

Innowacyjne strategie recyklingowe

Niektóre z nowoczesnych strategii recyklingu są już praktykowane z wysoko rozwiniętych krajach i należy mieć nadzieję, ze staną się one coraz bardziej dostępne w przyszłości

Konwencjonalny recykling koncentruje się głównie na tworzywach sztucznych typu PET stosowanych między innymi w produkcji butelek plastikowych na wodę i napoje. Zużyte opakowania z tej kategorii rozdrabnia na małe kawałki, które są ponownie przetwarzane na nowe przedmioty. Nie wszystkie tworzywa sztuczne mogą być jednak poddane takiemu samemu recyklingowi, z jednakową skutecznością. Ponadto możliwości zastosowania poddanego już recyklingowi plastiku są mniejsze niż pula zastosowań nowego plastiku. Tworzywo może być poddane recyklingowi określoną ilość razy, a następnie materiał nie nadaje się do dalszego wykorzystania. Nowe technologie technologie mają na celu rozwiązanie tych problemów.

Recykling tworzyw sztucznych na bazie enzymów

Nowa technologia przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na bazie enzymów może umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie plastików. Recykling enzymatyczny, znany również jako recykling chemiczny, ma za zadanie umożliwić przetwarzanie większej liczby rodzajów tworzyw sztucznych przy zachowaniu ich jakości. Projekt uwzględnia recykling plastiku przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych enzymów kutynazy pochodzących z drobnoustrojów. Enzym kutynazy, nowy enzym do rozkładania plastiku, jest przeszło 30-krotnie skuteczniejszy niż inne i tonę plastiku rozkłada w kilka godzin.

Recykling betonu

Przemysł budowlany jest trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie, odpowiedzialnym za co najmniej osiem procent całej globalnej emisji dwutlenku węgla. Duży udział mają tutaj beton i cement potrzebne niemal na każdej budowie. Nowym rozwiązaniem tego problemu może okazać się wykorzystanie ze szkła pochodzącego z recyklingu w celu uzyskania bardziej ekologicznej mieszanki betonowej. Naukowcy opracowali recepturę betonu, która zużywa do 50 procent mniej cementu i do 100 procent mniej piasku bez pogorszenia jakości materiału. W miejsce cementu i piasku stosowane są: bardziej przyjazny dla środowiska proszek wapienny i szkło z recyklingu, które jako dodatkowa korzyść ma lepsze właściwości izolacyjne niż piasek.

Każdego roku wyrzuca się bardzo dużo szkła, a według EPA ponad połowa z niego jest po prostu składowana.

Recykling odpadów rolniczych

Coraz więcej start-upów pracuje nad wykorzystaniem rolniczych odpadów w celu stworzenia  nowej żywności lub innych rodzajów produktów. Zawsze dobrze jest również, w ramach troski o ekologię i gospodarkę odpadami, ograniczyć marnowanie żywności.

Więcej tekstów: