Recykling odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to poważny problem w większości krajów rozwijających się, związany przede wszystkim z ich rosnącą ilością oraz z brakiem stosowania odpowiednich metod unieszkodliwiania. Odpady pochodzące z przemysłu mogą powodować zanieczyszczenie, szkodzić środowisku, a także zdrowiu ludzkiemu.

Odpady przemysłowe to rosnący problem w wielu krajach, wynikający z powszechnego konsumpcyjnego stylu życia i sposobu, w jaki produkowane są towary. Same Stany Zjednoczone produkują ich rocznie około 250 milionów ton. Odpady przemysłowe mogą obejmować wszystko, od tworzyw sztucznych, przez podzespoły elektroniczne, po chemikalia, metale i nie tylko. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją sposoby na zmniejszenie ich ilości. Najlepszym sposobem na pozbycie się odpadów przemysłowych jest znalezienie firmy, która je podda recyklingowi, by mogły zostać ponownie wykorzystane do różnych celów.

BDO – Baza Danych Odpadowych 


Coraz częściej firmy dobrowolnie wprowadzają zmiany w swoich łańcuchach dostaw i procesach produkcyjnych, co pomaga zmniejszyć ilość wytwarzanych produktów, a tym samym ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Na przedsiębiorców są ponadto nakładane obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami. Do 15 marca 2022 r. są oni zobowiązani składać sprawozdanie właściwemu marszałkowi województwa sprawozdania o gospodarowaniu wytwarzanymi odpadami, a także o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstających. Mowa o obowiązkowej rejestracji w systemie BDO – bazie danych, która powstała, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom występującym w sektorze gospodarowania odpadami. O rejestracji w BDO można szczegółowo przeczytać w innych artykułach  na naszym blogu..

Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Istnieją trzy sposoby na utylizację odpadów przemysłowych. Są to recykling, spalanie oraz zakopywanie. Najbardziej ekologiczny i opłacalny jest recykling, któremu można poddawać różne rodzaje odpadów, w tym na przykład elementy maszyn przemysłowych, torby plastikowe, czy części komputerowe. Coraz więcej producentów zaczyna tworzyć wyroby w taki sposób, by nadawały się niemal w całości do przetworzenia.

Spalanie odpadów odbywa się po ich wysuszeniu, w specjalnych komorach bez dostępu powietrza. Można dzięki niemu wyprodukować tlenek węgla, metan, czy węgiel drzewny, które mogą być następnie wykorzystane na innych etapach produkcji.

Zakopywanie dotyczy odpadów przemysłowych, które nie nadają się do przerobienia i wykorzystania w żaden dostępny sposób. Musi ono odbywać się pod kontrolą dedykowanych urzędów. Odpady przemysłowe są zakopywane po wcześniejszym zminimalizowaniu ich objętości, w specjalnie zabezpieczonych dziurach w ziemi, które zostają następnie zaplombowane, a na ich miejscu mogą powstawać obiekty, takie jak na przykład oczyszczalnie ścieków.

Więcej tekstów: