Rejestracja zgłoszeń SENT na platformie PUESC krok po kroku

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów, który został stworzony dla uszczelniania systemu podatkowego VAT. Ma on za zadanie umożliwiać monitorowanie transportu drogowego. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC, gdzie mamy możliwość dokonania rejestracji oraz monitorowania przewozu towarów wrażliwych i niebezpiecznych. Poszczególne towary są objęte obowiązkiem monitorowania przewozu. Jak dokonać rejestracji zgłoszenia poprzez SENT krok po kroku?

Od kwietnia tego roku na dostawców, odbiorców oraz przewoźników towarów wrażliwych ustawodawca nałożył obowiązek dokonywania zgłoszeń ich przewozu w rejestrze SENT. Jest to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony na potrzeby ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Kto jest zobowiązany do zgłaszania danych w rejestrze SENT?

Obowiązkiem uzupełniania oraz aktualizacji zgłoszeń w SENT objęci są przedsiębiorcy spełniający ustawową definicję podmiotu wysyłającego, odbierającego bądź przewoźnika. Mogą to być osoby fizyczne, prawne bądź też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT albo dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu takich towarów.

Rejestr SENT umożliwia natychmiastową wysyłkę wymaganych danych, ich bieżące uzupełnianie oraz aktualizację. Dostęp do rejestru jest możliwy poprzez usługę e-Przewozu na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC): https://puesc.gov.pl/.

Aktywacji dokonuje się przez link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail. By móc przesłać, uzupełnić bądź aktualizować zgłoszenie w rejestrze SENT, wystarczy zarejestrować konto o podstawowym dostępnie do platformy PUESC. Podstawowe konto umożliwia wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych czynności.

Jak dokonać rejestracji w SENT krok po kroku?

Rejestracja reprezentacji dla potrzeb przesyłania, uzupełniania lub aktualizacji zgłoszeń przewozu do rejestru SENT odbywa się w kilku prostych krokach.

1. Po zalogowaniu się na konto PUESC należy wybrać formularz „Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji”. Znajdziemy go, przechodząc w menu do zakładki: Formularze → eFormularze → eKlient → Więcej.

2.Należy wypełnić tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest rejestrowana reprezentacja. Następnie należy wskazać rodzaj reprezentanta. Teraz wybieramy operację „dodaj” dla nowo rejestrowanej reprezentacji bądź „aktualizuj” dla reprezentacji, która już istnieje.

W sekcji „Zakres pełnomocnictwa” wybieramy „uprawnienia szczególne”:

SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i/lub

aktualizacja podmiotu (jeżeli takie uprawnienie wynika wprost z przedstawionego upoważnienia).

przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania i/lub

rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

3. Kolejny krok to dołączenie skanu upoważnienia (jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku) oraz skanu potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli dokumenty zostały już wysłane do IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu, należy zaznaczyć pole „pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu”.

4. Następnie wybieramy przycisk „Generuj formularz”. Podpisujemy go, przechodząc do: Moje dokumenty → do wysyłki → akcje: „podpisz”. Wybieramy „wyślij do SISC”, przechodząc do: Moje dokumenty → do wysyłki → akcje: „wyślij”.

5. Po dopełnieniu opisanych formalności pozostaje już tylko poczekać na potwierdzenie rejestracji reprezentacji. Wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację reprezentacji. Można je sprawdzić, przechodząc do: Moje dokumenty → odebrane → Potwierdzenie rejestracji.

Więcej tekstów: