Rodzaje tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi

Tworzywa sztuczne są najtrudniejszą do zagospodarowania grupą odpadów, a jednocześnie mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Są to odpady rozkładające się przez długi czas, niszczące nasze otoczenie i stwarzające zagrożenie dla przyrody, zwierząt i ludzi. Są one wymagające również ze względu na ich ilość. Odpady tworzyw sztucznych powstają niemal w każdym sektorze gospodarki, a także w naszych domach i wytwarzamy je każdego dnia na masową skalę. Z tego powodu tak ważne jest zbieranie i recykling jak największej ich ilości.

Odpady z tworzyw sztucznych są głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia 8 milionów ton plastiku, co powoduje zniszczenie życia morskiego i ekosystemów. Wykorzystanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku uznano za jedną z głównych przyczyn tego kryzysu. Odpady z tworzyw sztucznych nie tylko zanieczyszczają nasze oceany i rzeki, ale także wpływają na dziką przyrodę na lądzie, zdrowie ludzi i zmiany klimatyczne. Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia plastiku i znalezienie zrównoważonych rozwiązań w celu rozwiązania tego globalnego problemu.

Sposobem na ograniczanie ilości odpadów tworzyw sztucznych trafiających do mórz i oceanów, a także na wysypiska, na których będą rozkładać się steki lat, jest poddawanie ich segregacji i recyklingowi. Nie każdy odpad nadaje się jednak do przetworzenia. Wyróżniamy poszczególne grupy plastikowych odpadów, które nadają się do recyklingu. Zalicza się tu przede wszystkim odpady z poszczególnych grup:

Odpady PET – zaliczamy tu między innymi plastikowe butelki, opakowania po żywności, ale także np. włókna syntetyczne czy w odzieży;

Folia PE – folia polietylenowa używana między innymi do produkcji worków do pakowania żywności i worków na śmieci;

Folia PP – tak zwana folia twarda wytwarzana z polipropylenu, używana do pakowania różnorodnych produktów, a także do produkcji okładek na zeszyty, segregatorów, podkładek na stół, izolacji elektroniki czy szyldów reklamowych;

Odpady ABS – zaliczamy tu między innymi obudowy sprzętu AGD i elektroniki, elementy samochodów, mebli, zabawek, sprzętu sportowego;

Odpady PCV – odpady zawierające polichlorek winylu, pochodzące głównie z branży budowlanej, z ze stolarki okiennej i drzwiowej, wykładzin podłogowych, elewacji;

Odpady PS – odpady polistyrenu, zużyte. kubki i tacki na żywność, opakowania różnego rodzaju.

Świat stoi w obliczu alarmującego kryzysu związanego z tworzywami sztucznymi, a głównym winowajcą są produkty plastikowe jednorazowego użytku. Na szczęście istnieje wiele realnych rozwiązań, które mogą pomóc nam stawić czoła temu wyzwaniu, począwszy od recyklingu, przez biotworzywa, po ekologiczne rozwiązania w zakresie opakowań.

Więcej tekstów: