Kompleksowa obsługa separatorów:

• Substancji ropopochodnych
• Tłuszczu
• Łapaczy olejowych

serwis separatorów

Oferta:

 1. Asenizacja mieszaniny wodno-olejowej i szlamów zgromadzonych w układzie (osadnik i separator).
 2. Hydrodynamiczne oczyszczenie ścian, dna i serwis części ruchomych urządzenia (filtrów, lameli).
 3. Hydrodynamiczne czyszczenie przykanalika.
 4. Asenizacja popłuczyn.
 5. Sprawdzenie poprawności działania układu.
 6. Dokonanie odpowiednich wpisów serwisowych w książce eksploatacyjnej układu.
 7. Transport i unieszkodliwienie odpadu.
 1. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej.
 2. Wykonanie pomiaru poziomu szlamów w osadniku lub komorze osadczej.
 3. Wykonanie pomiaru grubości odseparowanej warstwy olejowej.
 4. Wykonanie pomiaru poziomu szlamów w separatorze.
 5. Wzrokowej ocenie stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy).
 6. Ocena przez wykwalifikowany personel serwisu poprawności funkcjonowania układu.
 7. Dokonanie zapisów z przebiegu serwisu w książce eksploatacji urządzenia (poziom szlamów, grubość odseparowanej warstwy olejowej, ocena stanu technicznego urządzenia i jego sprawności).
 1. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej serwisowanej instalacji.
 2. Ocena stanu technicznego ścian oraz dna zbiornika.
 3. Ocena stanu technicznego włazów.
 4. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
 5. Sporządzenie protokołu z przeglądu podpisanego przez osobę uprawnioną.

Zadzwoń, napisz lub

zapisz kontakt na później 😉

Zadzwoń, napisz lub ...

... zapisz kontakt na później 😉