WZORY UMÓW

POZWOLENIA NA
GOSPODARKĘ ODPADAMI
NIEBEZPIECZNYMI

Aby ułatwić Państwu proces zamówienia usługi poniżej zamieszczamy wzory umów oraz pozwolenia uprawniające nas do realizacji oferowanych usług.

WZORY UMÓW

POZWOLENIA NA
GOSPODARKĘ ODPADAMI
NIEBEZPIECZNYMI

Aby ułatwić Państwu proces zamówienia usługi poniżej zamieszczamy wzory umów oraz pozwolenia uprawniające nas do realizacji oferowanych usług.

Monika Chudak

Specjalista d/s zagospodarowania odpadów

 +48 504 167 752
 monika.chudak@wektorsc.eu

WZORY UMÓW DO POBRANIA

WZORY UMÓW DO POBRANIA

USŁUGI

Umowy odbioru odpadów

UMOWA ODBIÓR ODPADÓW

(kliknij aby pobrać)

BDO

OŚWIADCZENIE DO WPISU DO REJESTRU BDO

WERSJA DOC

(kliknij aby pobrać)

WZÓR WNIOSKU BDO

WERSJA DOC

(kliknij aby pobrać)

UMOWA O CZĘŚCIOWĄ OBSŁUGĘ BDO

WERSJA PDF

(kliknij aby pobrać)

UMOWA O OBSŁUGĘ BDO

WERSJA PDF

(kliknij aby pobrać)

WZÓR BDO DLA MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH

OŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU

WERSJA DOC

(kliknij aby pobrać)

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WERSJA DOC

(kliknij aby pobrać)

RODO

POLITYKA RODO W FIRMIE WEKTOR

WERSJA PDF

(kliknij aby pobrać)

POZWOLENIA I CERTYFIKATY

Decyzja nadania BDO

Numer rejestrowy: 000004258

Decyzja zezwalajaca na gospodarkę odpadami

Decyzja nr 1/2015 wydana przez Prezydenta Miasta Chorzów

Decyzja zezwalająca na Gospodarkę Odpadami

Decyzja nr 3221/OE/2022 wydana przez Marszałka Województwa Śląskiego

CERTYFIKAT SGS