Czym jest mikroplastik i jak szkodzi ekosystemowi?

Mikrodrobiny plastiku to małe cząstki tworzyw sztucznych, które są połykane przez zwierzęta morskie i trafiają do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Jest to stosunkowo nowy rodzaj zanieczyszczenia, który staje się coraz bardziej powszechny w środowisku. Pochodzi z różnych źródeł, takich jak odzież syntetyczna (włókna tkanin), kosmetyki (peelingi, pasty do zębów), produkty do higieny osobistej i nie tylko.

Według badań przeprowadzonych przez University of Minnesota przeciętna osoba produkuje około 500 gramów plastikowych odpadów rocznie. Mikroplastik to szczególny rodzaj plastiku, którego fragmenty (tzw. mikrosfery) są mniejsze niż 5 mm. Często występuje on w oceanach i może być spożywany przez organizmy morskie. Można również znaleźć go na lądzie, gdzie np. podczas intensywnych opadów dostają się do rzek i strumieni.

Mikroplastik obecny w ściekach jest często klasyfikowany ze względu na kształt na włókna, skrawki, fragmenty folii oraz granulki. Jego drobiny składają się z różnych tworzyw sztucznych, w tym z polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, polistyrenu, poliuretanu, politereftalanu etylenu czy z poliamidu.

Informacje ogólne na temat mikrodrobin plastiku i ich wpływu na środowisko

Tak zwane mikrosfery to małe kulki z mikroplastiku – sferyczne drobiny o rozmiarach mikrometrycznych. Owe małe kawałki plastiku powstają w wyniku rozpadu większych plastików. Te mikrodrobiny trafiają do naszej wody, gleby, osadów, a nawet powietrza, którym oddychamy.

Głównymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z mikroplastików są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które mogą powodować między innymi choroby nowotoworowe. Problem z mikroplastikami polega na tym, że jego drobiny są tak małe, że mogą łatwo dostać się do łańcucha pokarmowego i trafić do naszego organizmu. To sprawia, że są tak niebezpieczne – nie możemy ich zobaczyć i dlatego nie wiemy, jakie zagrożenia mogą stanowić.

Jak możemy zadbać o oczyszczenie środowiska z drobin plastiku?

Najbardziej oczywistym sposobem usuwania mikrodrobin plastiku ze środowiska są oczyszczalnie ścieków. Jednak ta metoda usuwa tylko niewielką ich część, ponieważ drobiny mogą przejść przez filtry zaprojektowane dla większych kawałków plastiku. Szacuje się, że stężenie mikroplastiku w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni sięga nawet od kilku do kilkuset tysięcy na 1 metr sześcienny ścieków.

Istnieje wiele różnych sposobów na oczyszczenie świata z mikrodrobin plastiku, jednak większość z nich sprowadza się do tego, aby zacząć od zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów tworzyw sztucznych. Nie ma łatwego rozwiązania na usuwanie niebezpiecznych odpadów plastiku, ale istnieją sposoby na zmniejszenie ich ilości. Możemy to robić np. przez używanie toreb wielokrotnego użytku, unikanie plastikowych słomek, produktów z brokatem czy chociażby wyrzucanie soczewek kontaktowych (które rozpadają się na drobinki plastiku) do pojemników na plastik zamiast do toalety.

Więcej tekstów: