Wektor

BDO

Transport odpadów niebezpiecznych

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zaczęła stawać się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w świadomości publiczną w połowie XX wieku. Obecnie odpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz zadań stojących przed przedsiębiorcami. Właściciele firm generujących szkodliwe odpady są obowiązani do prowadzenia stosownego ich rejestru (BDO) oraz do przekazywania odpadów do recyklingu lub …

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Read More »

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami

Sztuczne tworzywa posiadają wiele zalet i są powszechnie wykorzystywane w produkcji. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną rzeczywistość. Jednocześnie plastik jest też jednak obciążeniem dla środowiska, a jego odpady zalegają setki lat na wysypiskach. Przedsiębiorcy powinni aktywnie ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez recykling i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. …

Obowiązki przedsiębiorcy związane z gospodarowaniem odpadami Read More »