Miesiąc: grudzień 2021

Obowiązkowa rejestracja w BDO, co powinieneś wiedzieć

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. System powstał w celu usprawnienia gospodarowania odpadami w Polsce. Ma za zadanie zbierać informacje na ich temat i umożliwić gospodarowanie nimi. Taka ewidencja ma ograniczać problemy związane zanieczyszczeniem ekosystemu oraz przyczynić się do podniesienia poziomu recyklingu w kraju. Kto jest zobowiązany do prowadzenia …

Obowiązkowa rejestracja w BDO, co powinieneś wiedzieć Read More »

Bezpieczny transport odpadów olejowych – dlaczego jest tak ważny?

Do odpadów olejowych zaliczamy wszelkie zużyte oleje pochodzące z przemysłu samochodowego, produkcyjnego, stoczniowego, czy też z gastronomi – i nie tylko. Każdy olej, którego skład uległ zmianie na skutek eksploatacji lub starzenia stanowi substancję potencjalnie bądź realnie zagrażająca środowisku. Przekazanie groźnych odpadów wyspecjalizowanej jednostce nie tylko oddala od ich właściciela widmo finansowej kary, ale również gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Oddając do magazynu firmy Wektor, masz pewność, że będzie on właściwie przechowywany, transportowany oraz poddany utylizacji bądź unieszkodliwieniu – tak, by nie zagrażał ludziom, zwierzętom ani środowisku naturalnemu.