Odpady Niebezpieczne

Odpady niebezpieczne – czyli jakie?

Coraz więcej odpadów klasyfikowanych jest jako niebezpieczne. Powstają one na dużą skalę w różnych gałęziach przemysłu, w dużych i małych zakładach, ale również w gospodarstwach domowych. Niewłaściwe ich składowanie może stanowić duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby pozbywać się ich w bezpieczny sposób, najpierw należy prawidłowo je określić. Które odpady zaliczane są do …

Odpady niebezpieczne – czyli jakie? Read More »

Jak działa i ile kosztuje odbiór oleju przepracowanego

Olej przepracowany to taki, który utracił swoje pierwotne właściwości nadane przez producenta. Nie nadaje się dużej do używania w roli, do której został przeznaczony. Co istotne, stanowi on odpad niebezpieczny i nie można zutylizować go w standardowy sposób. Aby pozbyć się kłopotu związanego z przepisową utylizacją oleju przepracowanego, można oddać go do skupu. Jak to …

Jak działa i ile kosztuje odbiór oleju przepracowanego Read More »

czyszczenie separatorów

Czyszczenie i serwis separatorów, co powinieneś wiedzieć?

Separator to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji. Ma za zadanie oddzielanie tłuszczów, ropy czy substancji ropopochodnych od pozostałych nieczystości. W trakcie użytkowania separatory wymagają czyszczenia i serwisowania dla zachowania efektywności. Na czym polegają te prace i jak często należy je przeprowadzać? Separator oddziela określone substancje, jak ropa i pochodne …

Czyszczenie i serwis separatorów, co powinieneś wiedzieć? Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Odpady tworzyw sztucznych – recykling i zagospodarowanie

Tworzywa sztuczne są obecne w naszej codzienności i rezygnacja z nich jest praktycznie niemożliwa. Mają one wiele zalet, przez co są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Są wygodne, praktyczne i mają dużo zastosowań. Często nie możemy ich niczym zastąpić. Należy jednak niestety pamiętać, że tworzywa sztuczne są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Ich odpady rozkładają …

Odpady tworzyw sztucznych – recykling i zagospodarowanie Read More »

Transport odpadów niebezpiecznych

Dlaczego zamówić transport oleju przepracowanego?

Olej przepracowany jest substancja niebezpieczną dla środowiska. Poważnie zagraża w sposób potencjalny lub realny ludziom oraz zwierzętom. Z tego powodu jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych, które są objęte przepisami regulującymi sposoby ich magazynowania, transportowania i utylizacji. Właściciele firm generujących odpady olejowe stają zatem przed problemem obowiązkowego pozbywania się ich we właściwy sposób. Za niewłaściwe …

Dlaczego zamówić transport oleju przepracowanego? Read More »

Obowiązkowa rejestracja w BDO, co powinieneś wiedzieć

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. System powstał w celu usprawnienia gospodarowania odpadami w Polsce. Ma za zadanie zbierać informacje na ich temat i umożliwić gospodarowanie nimi. Taka ewidencja ma ograniczać problemy związane zanieczyszczeniem ekosystemu oraz przyczynić się do podniesienia poziomu recyklingu w kraju. Kto jest zobowiązany do prowadzenia …

Obowiązkowa rejestracja w BDO, co powinieneś wiedzieć Read More »

Bezpieczny transport odpadów olejowych – dlaczego jest tak ważny?

Do odpadów olejowych zaliczamy wszelkie zużyte oleje pochodzące z przemysłu samochodowego, produkcyjnego, stoczniowego, czy też z gastronomi – i nie tylko. Każdy olej, którego skład uległ zmianie na skutek eksploatacji lub starzenia stanowi substancję potencjalnie bądź realnie zagrażająca środowisku. Przekazanie groźnych odpadów wyspecjalizowanej jednostce nie tylko oddala od ich właściciela widmo finansowej kary, ale również gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Oddając do magazynu firmy Wektor, masz pewność, że będzie on właściwie przechowywany, transportowany oraz poddany utylizacji bądź unieszkodliwieniu – tak, by nie zagrażał ludziom, zwierzętom ani środowisku naturalnemu.

Jak oznakować pojemniki do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z nowymi zasadami?

Odpady niebezpieczne przekazywane do transportu muszą być umieszczone w specjalnych przepisowych pojemnikach lub zbiornikach. Rodzaj zbiornika, podobnie jak sposób transportu, jest określony przepisami prawa. Za ich nieprzestrzeganie grozi kara finansowa. Odpowiedzialność spoczywa na odbiorcy odpadów, ale również na jednostce przekazującej je do transportu. Przekazując odpady niebezpieczne naszej firmie, zyskujesz pewność, ze będą one przewożone specjalnie przystosowanymi pojazdami, w przepisowy i bezpieczny dla środowiska sposób. Abyśmy mogli odebrać od ciebie pojemniki, wystarczy, że będziesz pamiętać o kliku prostych zasadach. Znakuj je we właściwy sposób, umieszczając dane na etykiecie. Jak to zrobić?